QS World University Rankings® by Subject Art & Design: NABA is the Best Italian Academy of Fine Arts, in the Top 100 worldwide
CỬ NHÂN NGHÀNH NGHệ THUẬT và THẠC SỸ NGHÀNH NGHệ THUẬT TRONG THIẾT KẾ

NABA theo hướng đa dạng tiếp cận trong thiết kế sản phẩm và nội thất, áp dụng phương pháp quy trình để thiết kế và phản ánh truyền thống, bản sắc của văn hóa thiết kế Ý

Các chủ đề chính của triết lý giáo dục tại nghành Thiết kế NABA bao gồm: Lịch sử của nghệ thuật, kiến trúc, thiết kế sản phẩm, Vật liệu và công nghệ của các sản phẩm thủ công và công nghiệp sản xuất:

  • Cử Nhân nghành Thiết kế
  • Thạc Sỹ nghành Thiết kế Nội Thất
  • Thạc Sỹ nghành Thiết kế Sản Phẩm & Dịch Vụ
  • Thạc Sỹ nghành Thiết kế Nội Thất