QS World University Rankings® by Subject Art & Design: NABA is the Best Italian Academy of Fine Arts, in the Top 100 worldwide
Courses
SELECT YOUR LEVEL
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
SELECT YOUR LEVEL
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR FUTURE
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR FUTURE
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR FUTURE
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR FUTURE
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR FUTURE
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR FUTURE
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR FUTURE
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR FUTURE
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR FUTURE
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR FUTURE
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR INTERESTED AREA
CHOOSE YOUR FUTURE

International Partners - China Area 

China
Carlo Cina

E. carlocina@foxmail.com
T. +86 4000996036

China
Vanna Guan

E. vanna.guan@partners.naba-da.com
T. +39 3272268408

China
Xi'an Yilu Xiangqian Study abroad consulting Co., Ltd

E. vera.zhai@partners.naba-da.com
T. +86 18991857702

China
Senmiao International Education Ltd.

E. chenyouchen@senmiaoschool.com
T. +86 17710732891

China
YIYAN Education Consultation (Nanjing) Co.ltd

E. italyifan@yeah.net
T. +86 18637422912

China
Wang Lan

E. vanwanglan@qq.com
T. 86 18644083830

China
Beijing Zhongyikun Technology Training Company

E. italyedu@163.com
T. +86 18611092088

China
Dongfang International Center for Educational Exchange

E. chenxi@cscdf.org
T. +86 1066411821